Välkommen till Hyresgästföreningen                                              Norrmalm

ÅRSMÖTET 2020 INSTÄLLT

Vi kommer tillbaka våren 2021 med tid och plats

Vi är tacksamma för nomineringar. 08-24 84 42,
hgf.norrmalm@gmail.com
Har vi rätt telnr och e-postadress till dej sänd dem till oss

HAGAUPPROPET
Haga-Brunnsviken är ett riksintresse som hotas av exploatering av byggintressena.
Nationalstadsparken landskapsbild påverkas negativt.
Hagauppropet vill visa hur gröna värden kan skapas vid Norrtull och Haga Södra.
Besök Hagauppropets hemsida där du finner förslag på hur gröna värden kan skapas
och de sår läkas som redan tillfogats denna unika natur-och kulturmiljö

————————————————————————————————————

Inflytande och påverkan vid renovering och upprustning. Se filmen!

 

Styrelsen söker dig!
som vill engagera dig i arbetet för hyresgästernas bästa.
Det är ett viktigt förtroendeuppdrag, spännande och lärorikt
att vara med och påverka i bostadsfrågor, delta i förhandlingsarbete
och påverka villkoren för hyresgäster i ditt område och i landet.
Så kom med! Anmäl ditt intresse HÄR

Marknadshyror i innerstaden
Du blir fattigare, fastighetsägaren rikare
Fakta om marknadshyror.
s mer HÄR


Nyheter