Välkommen till Hyresgästföreningen                                              Norrmalm

ÅRSMÖTE

Tisdagen 24 mars 2020, klockan 17:30-20:30
Registrering 17:30-18
ABF-huset, Hedénsalen, Sveavägen 41
• Bostadsbrist, ombildningar,ökande hyror, hemlöshet
• Sverige utmärker sig, MEN behöver det vara så?
• I storstaden Wien är läget annorlunda, vad kan vi lära av det?
Lisa Pelling statsvetare, utredningschef på tankesmedjan Arena
talar om Wien som ett exempel som inger hopp
Vi är tacksamma för nomineringar. 08-24 84 42,
hgf.norrmalm@gmail.com sthlmshyresgast.se/norrmalm
Har vi rätt telnr och e-postadress till dej sänd dem till oss
Alla välkomna! Sprid gärna denna inbjudan

————————————————————————————————————

Inflytande och påverkan vid renovering och upprustning. Se filmen!

 

Bli husombud-du behövs!
”Se om ditt hus”
representera Hyresgästföreningen,
lär känna dina grannar
Läs mer HÄR

Marknadshyror i innerstaden
Du blir fattigare, fastighetsägaren rikare
Fakta om marknadshyror.
Läs mer HÄR


Nyheter