Välkommen till Hyresgästföreningen Norrmalm

ÅRSMÖTE 2022

Sker digitalt 2022-03-22 kl 17:30-20:30

Inbjudan och årsmöteshandlingar kommer senare

Adventsfika hos HGF Norrmalm

Välkomna till oss 14/12 2021 läs mer HÄR

Fullmäktige Region Stockholm

Uttalande från Region Stockholm finns HÄR

Region Stockholms bostadpolitiska program finns HÄR

ÅRSMÖTE 2021

Protokoll årsmötet 2021 finns att läsa HÄR

Årsmöteshandlingarna finns att ladda ner HÄR

Har vi rätt telnr och e-postadress till dej sänd dem till oss
SKICKA HÄR

Styrelsen söker dig!
som vill engagera dig i arbetet för hyresgästernas bästa.
Så kom med! Anmäl ditt intresse HÄR

 ———————————————————————


Nytt nummer ute läs Hyrespressen nr 4 2021>HÄR

———————————————————————


Marknadshyror i innerstaden
Du blir fattigare, fastighetsägaren rikare
Fakta om marknadshyror.
s mer HÄR

Kampanjen nej till marknadshyror

 ———————————————————————

HAGAUPPROPET
Haga-Brunnsviken är ett riksintresse som hotas av exploatering av byggintressena.
Nationalstadsparken landskapsbild påverkas negativt.
Hagauppropet vill visa hur gröna värden kan skapas vid Norrtull och Haga Södra.
Besök Hagauppropets hemsida där du finner förslag på hur gröna värden kan skapas
och de sår läkas som redan tillfogats denna unika natur-och kulturmiljö

Nyheter

 

————————————————————————————————————