Välkommen till Hyresgästföreningen                                              Norrmalm

ÅRSMÖTE 2021

Årsmötet kommer att genomföras digitalt den 23:e mars kl 18:30
Anmälan till deltagande på årsmötet klicka HÄR

Årsmöteshandlingar finns att ladda ner HÄR

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 23 februari. Maila HÄR
eller posta till
Hyresgästföreningen Norrmalm
Vanadisplan 3D
113 31 Stockholm

Vi är tacksamma för nomineringar, som ska vara oss tillhanda senast två veckor innan årsmötet.
Kontakta 08-24 84 42

Har vi rätt telnr och e-postadress till dej sänd dem till oss
SKICKA HÄR

Styrelsen söker dig!
som vill engagera dig i arbetet för hyresgästernas bästa.
Så kom med! Anmäl ditt intresse HÄR

 ———————————————————————


Marknadshyror i innerstaden
Du blir fattigare, fastighetsägaren rikare
Fakta om marknadshyror.
s mer HÄR

 ———————————————————————


Nytt nummer ute läs HÄR

 ———————————————————————

HAGAUPPROPET
Haga-Brunnsviken är ett riksintresse som hotas av exploatering av byggintressena.
Nationalstadsparken landskapsbild påverkas negativt.
Hagauppropet vill visa hur gröna värden kan skapas vid Norrtull och Haga Södra.
Besök Hagauppropets hemsida där du finner förslag på hur gröna värden kan skapas
och de sår läkas som redan tillfogats denna unika natur-och kulturmiljö

Nyheter

 

————————————————————————————————————