Välkommen till Hyresgästföreningen                                              Norrmalm

ÅRSMÖTET INSTÄLLT

Tisdagen 24 mars 2020, klockan 17:30-20:30
Registrering 17:30-18
ABF-huset, Hedénsalen, Sveavägen 41

Bostadsbrist, ombildningar,ökande hyror, hemlöshet
Sverige utmärker sig, MEN behöver det vara så?
I storstaden Wien är läget annorlunda, vad kan vi lära av det?
Lisa Pelling statsvetare, utredningschef på tankesmedjan Arena
talar om Wien som ett exempel som inger hopp

Vi är tacksamma för nomineringar. 08-24 84 42,
hgf.norrmalm@gmail.com
Har vi rätt telnr och e-postadress till dej sänd dem till oss
Alla välkomna! Sprid gärna denna inbjudan

————————————————————————————————————

Inflytande och påverkan vid renovering och upprustning. Se filmen!

 

Styrelsen söker dig!
som vill engagera dig i arbetet för hyresgästernas bästa.
Det är ett viktigt förtroendeuppdrag, spännande och lärorikt
att vara med och påverka i bostadsfrågor, delta i förhandlingsarbete
och påverka villkoren för hyresgäster i ditt område och i landet.
Så kom med! Anmäl ditt intresse HÄR

Marknadshyror i innerstaden
Du blir fattigare, fastighetsägaren rikare
Fakta om marknadshyror.
s mer HÄR


Nyheter