Upprop till stadsdelsnämnden

Till Stadsdelsnämnden

Inför beslut den 7 februari 2013

ÄLDREUPPRORET NORRMALM

Risken för felbeslut är överhängande!

-I dag ställs du inför att besluta om fortsatt nedrustning av äldreomsorgen på Norrmalm.

Enligt förslag från stadsdelsförvaltningen Norrmalm föreslås att stora delar av verksamheten på omsorgsboende Väderkvarnen avvecklas.

Förvaltningen redovisar med ett tvivelaktigt underlag sitt förslag. Vi kritiserar förslaget främst för att det inte föregåtts av något som helst samarbete med de drabbade. I skrivande stund har det inte heller skett någon information till berörda.

Många av de boende på Väderkvarnen har redan tvingats byta boende då de avhystes av stadsdelsnämnden från serviceboendet Väduren för ett par år sedan.

Om detta skulle drabba yngre och friskare medborgare hade uppmärksamheten från allmänheten varit stor. Nu handlar det om en äldre och svag grupp, varför en extra humanitär behandling är nödvändig.

Vi ber nu stadsdelsnämndens ledamöter att kritiskt granska förslagets motivering som är betänkligt i ett verklighetsperspektiv. Vi som vädjar om försiktighet är kampgruppen Äldreupproret Norrmalm. Vi föreslår återremittering för tid till en grundligare utredning och en dialog med de berörda.

Stockholm 2013 02 05
Carl-Göran Carlsson
Talesperson Äldreupproret
och boende på Väderkvarnen

 

 

 

Leave a Comment