Regionfullmäktige i positiv anda

I lördags (2013-04-27) höll Hyresgästföreningen Region Stockholm det så kallade vårfullmäktige. Det är regionens högsta beslutande organ och det fanns många viktiga frågor på dagordningen. Som brukligt är så började vi med att granska regionstyrelsen arbete under det gångna året. Det fanns…

Regionfullmäktige är på lördag (2013-04-27)

Fullmäktige på lördag den 27 april 2013. Fullmäktige är Hyresgästföreningen Region Stockholms högsta beslutande organ med uppgift att välja företrädare, behandla motioner och styrelsens förslag. På lördag träffas valda representanter från föreningarna för att lägga fast verksamheten för ett år…

Tvist i Hyresnämnden

Nu har hyresnämnden tagit ställning i tvisten mellan hyresgästerna på John Bergs Plan 6 i Stockholm och hyresvärden. Hyresvärdens yrkande om höjningar på upp till 30 procent avslogs och höjningen fastställdes i nivå med övriga i Stockholms innerstad, 2,3 procent. För…

Medlemsmöte

Hyresgästföreningen Norrmalm och Adolf Fredrik City lokala Hyresgästförening inbjuder till allmänt INFORMATIONSMÖTE  onsdagen den 24 april 2013 kl. 18.30 i ABF-huset Per Albinsalen, 1 trappa, Sveavägen 41 1 Information om hyrorna och hyresförhandlingarna i Stockholm av Maria Palme, förhandlingschef HGF region Stockholm 2…