Valberedningen

Valberedningen vill ha hjälp med förslag på bra ledamöter till styrelsen och andra viktiga uppdrag i föreningen. Ta del av nedanstående lista på vilka val som ska förrättas på föreningens årsmöte den 13 mars 2014. Med hälsning från valberedningen Sören…

Debatten går vidare om våra hyror.

Först kom Boverket och gav stöd till Fastighetsägarna sen kom Assar Lindbäck i samma ärende, förvisso inte första gången han tror sig veta. Att dessa inte förstår att det är bristen på bostäder som är problemet och det beror på…

AFA och gemensamma värderingar?

Hyresgästföreningen region Stockholms ordförande Greger Björkegren skriver till AFA Angående AFA och det som sker på Torsgränd Det är för mig något mycket märkligt som nu sker på Torsgränd i centrala Stockholm, som gör mig allvarligt oroad över vilka grundläggande värderingar som både AFA och…

Riv inte våra hem

Riv inte våra hem! Detta är rubriken på ett upprop från de boende i Sabbatsberg 22. Fastigheten ägs av AFA som nu vill riva och bygga nytt för att tjäna mera pengar. För oss som har varit med alla de…