Ny överenskommelse om bredbandstjänst i hyreslägenheter

Hyresgästföreningen region Stockholm och Fastighetsägarna Stockholm har slutit en ny unik överenskommelse om bredbandstjänster i hyresfastigheter. Avtalet innebär att hyresgästerna erbjuds snabb anslutning via fiber (700 Mbit/s) för en kostnad på 225 kronor i månaden. Erbjudandet om installation av tjänsten…

Hyresgästerna vann i hovrätten

Hyresgästerna vann i hovrätten Hyresgästföreningen region Stockholm – 2014-05-02 12:00 CEST Svea hovrätt har nu fastställt Hyresnämndens tidigare beslut om att Stockholmsmodellen inte kan ligga till grund för Fastighetsägarnas begäran om hyreshöjning eftersom modellen inte är slutförhandlad. Det är med…