OBS – Extra fullmäktige flyttas!

2014-08-13 Det extra fullmäktige 28 augusti är framflyttat och kommer istället att genomföras den 29 november, i samband med det ordinarie höstfullmäktige 2014. Regionstyrelsen anser att det är av största vikt att frågan om förhandlingsrutinerna sker i samarbete med den…