Avsättning av Greger Björkegren

Jag kan inte avstå från att ha lite synpunkter på styrelsens agerande i ordförandefrågan. Att man inte är överens i alla frågor är ju naturligt och helt i sin ordning men att det går så långt som att man avsätter…

Onsdagsmöten

Nu har onsdagsmötena pågått en tid och vi blir fler och fler som deltar för varje gång. Första mötet den, 8 oktober, handlade om demokrati och vår organisation. Gäster denna gång var regionordförande Greger Björkegren och verksamhetsutvecklare Johan Flyckt. Ett…

Brev till Ekoparksförbundet, Hyresgästerna m.fl.

Brev till Ekoparksförbundet, Hyresgästerna m.fl. Läste Lars Epstein i DN.STHLM sid 9 idag lö18 okt -14. Med förskräckelse ser jag att nu hotas ett av de finaste o viktigaste områdena av Nationalstadsparken Ekoparken med Bergianskas genbank för värdefulla frukträd m.m.…