Framgång för hyresgästerna på Torsgränd

Diskussionerna om framtiden för AFA:s fastighet vid Torsgränd, som fastighetsägaren vill riva vilket den lokala hyresgästföreningen starkt motsätter sig, fortsätter. I slutet av september fick hyresgästerna dock goda nyheter, då en av Stadsbyggnadskontoret tillsatt expertgrupp lade fram sin rapport om…