Samråd för lokala hyresgästföreningar 18 januari

Den 18 januari ordnar Hyresgästföreningen Norrmalm ett samråd för styrelserna i våra lokala hyresgästföreningar. Syftet med samrådet är att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och inspirera varandra! Mer information om program kommer längre fram.

Tid: 2017-01-18 klockan 18-21

Plats: Hyresgästföreningen Norrmalm, Vanadisplan 3D