Årsmöte i LH Odin 17

Den 22 februari höll vår nyaste LH, Odin 17, sitt första årsmöte. Christer Colliander, som både är föreningens ordförande och ledamot i vår styrelse på Norrmalm, har skrivit några rader om mötet på Odin 17:s egen sida: http://sthlmshyresgast.se/norrmalm/om-norrmalm/lokala-hyresgastforeningar/721-odin-17/

Möte med lokala hyresgästföreningar på Norrmalm

Den 18 januari 2017 ordnade Hyresgästföreningen Norrmalm en träff för Lokala Hyresgästföreningar (LH) inom stadsdelsföreningens geografiska ansvarsområde. Vi träffades i Norrmalmsföreningens lokal på Vanadisplan 3D. Syftet ned träffen var att vi som är aktiva inom olika LH på Norrmalm skulle…