Möte med LH på Norrmalm 25 sept

Hyresgästföreningen Norrmalm inbjuder ordförande och övriga styrelsemedlemmar i våra Lokala Hyresgästföreningar samt samtliga Husombud till samråd.

Tid: 2017-09-25 klockan 18-21
Plats: Hyresgästföreningen Norrmalm, Vanadisplan 3D

Syftet med samrådet är att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och inspirera varandra i höstmörkret!
Detta är en uppföljning av ett mycket uppskattat möte som vi arrangerade i vintras. Den här gången hoppas vi på ännu fler deltagare och ännu livligare diskussioner.
På plats finns representanter för Norrmalmsföreningens styrelse och folk från Regionkontoret, och vi vill diskutera såväl konkreta problem som lite mer allmänt hur vi vill arbeta för alla medlemmars bästa.
Notera dag och klockslag, måndag 25 september 18. Vi räknar med att vara klar senast 21.
För att kaffet och mackorna skall räcka till alla behöver jag din anmälan till christer.colliander@telia.com absolut senast fredag 24 september.

Christer Colliander
För Hyresgästföreningen Norrmalm
Hyresgästföreningen Norrmalm nås på hgf.norrmalm@gmail.com eller 08-24 84 42
Se även http://sthlmshyresgast.se/norrmalm/