Möte om nya förhandlingsrutiner

Inbjudan till möte om Förslag till nya förhandlingsrutiner 

Hyresgästföreningen Norrmalms styrelse kommer att sammanställa ett svar på förslaget och vill ha in så många synpunkter som möjligt från alla berörda. Svaret ska vara inne senast 16/2. Kan du inte komma till mötet är du välkommen att kontakta oss med dina synpunkter vid ett annat tillfälle.

Härmed inbjudes Hyresgästföreningen Norrmalms styrelse, Privata förhandlingsrådet samt de förhandlingsdelegater vi har från Norrmalm och vår privatförhandlare Carin Lätth.

Onsdagen den 31 januari kl 18 mackor o informellt info, möte 18:30-21.
Vanadisplan 3 D. 08-24 84 42.

Hyresgästföreningen Norrmalm /Beatrice Eriksson ordförande

hgf.norrmalm@gmail.com sthlmshyresgast.se/norrmalm