Årsmöte hyresgästföreningen Norrmalm

ÅRSMÖTE 2018 NORRMALM Tid: torsdag 22 mars kl 18.30 OBS! Registrering kl 17.15-18.15 Plats: ABF-Huset, Beskow-salen, Sveavägen 41, T-Rådmansgatan eller buss 57 Tegnérgatan. Gäst: Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen Region Stockholm. Lätt förtäring. Valberedningen är tacksamma för nomineringsförslag, skriv till:  hgf.norrmalm@gmail.com eller HGF Norrmalm, Vanadisplan…

Träffa Hyresgästföreningen

Hej Vi vill gärna träffa dig som är medlem hos oss. Vi vill prata om hur du har det i ditt boende, hur du vill att Stockholm ska utvecklas och vad du tycker är bra och dåligt i ditt medlemsskap…

Årsmöte LH Sabbatsberg

Kära hyresgäster/grannar Vill ni veta vad som händer i huset? Kom på hus- och årsmötet den 15/2 2018  kl. 19.00, i lokalen Vi bjuder på kaffe, te, dricka och snacks. Alla nya hyresgäster är särskilt välkomna! Kontaktkommittén/Lokala hyresgästföreningen på Torsgränd/Sabbatsberg…

Årsmöte LH Sibirien

Hyresgästföreningen Sibirien: ALLA hyresgäster är välkomna till sedvanliga årsmötesförhandlingar i lokalen Döbelnsgatan 97 torsdag den 15 februari 2018,  kl.18:30 Handlingar att hämta: Kallelse Verksamhetsberättelse