Årsmöte LH Sabbatsberg

Kära hyresgäster/grannar
Vill ni veta vad som händer i huset?
Kom på hus- och årsmötet den 15/2 2018  kl. 19.00, i lokalen
Vi bjuder på kaffe, te, dricka och snacks.
Alla nya hyresgäster är särskilt välkomna!

Kontaktkommittén/Lokala hyresgästföreningen på Torsgränd/Sabbatsberg 22