Årsmöte hyresgästföreningen Norrmalm

ÅRSMÖTE 2018 NORRMALM

Tid: torsdag 22 mars kl 18.30

OBS! Registrering kl 17.15-18.15

Plats: ABF-Huset, Beskow-salen,

Sveavägen 41, T-Rådmansgatan eller buss 57 Tegnérgatan.

Gäst: Simon Safari, ordförande,

Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Lätt förtäring.

Valberedningen är tacksamma för nomineringsförslag,
skriv till:  
hgf.norrmalm@gmail.com eller

HGF Norrmalm, Vanadisplan 3 D,

113 31 STOCKHOLM

Tel. 08-24 84 42. www.sthlmshyresgast.se/norrmalm