Nej till Nobel Center på Blasieholmen

Mark- och miljödomstolen stoppar bygget och river upp detaljplanen. Skadorna skulle bli för stora i kulturmiljön på Blasieholmen. Domen upphäver detaljplanen för det objektivt sett hotade riksintresset, kulturarvet, som är definierat och referat till på s 48ff En viktig lärdom…