Rädda Kungsan från Apple

Rädda Kungsan!

Du har väl hört att teknikföretaget Apple vill bygga en jättebutik där restaurang Fridays ligger. Ett sådant kommersiellt intrång i Kungsan skulle för all framtid ändra parkens karaktär till att bli ett bihang till företaget.
Politikerna har inte bestämt sig och vill ha din synpunkt i ett samråd som pågår till den 12 september. Om du i likhet med oss tycker det är en dålig idé så låt politikerna få veta det. Enklast genom att mejla ”NEJ till kommersiella butiker i parken” eller motivera varför du tycker det. Mejla till Stadsbyggnadskontoret och uppge diarienummer 2016-00310
stadsbyggnadskontoret@stockholm se

Vill du veta mer så gå med i Alternativ Stads facebookgrupp ”Rädda Kungsan!!! – Nej till Apples butik i Kungsträdgården” eller ring Alternativ Stad på telefon 073 0731188