LH Smältan bildad

Medlemmar samlades den 24 oktober på Birkagården för att bilda den nya lokala hyresgästföreningen Smältan, Svenska bostäders fastigheter Karlbergsvägen 59, 61-63, 68  och Tomtebogatan 24-25