Hyresgästföreningen Norrmalm årsmöte 2019

Måndag 25 mars kl 18:30 Registrering 17:30-18:15
ABF-huset Sveavägen 41, Beskowsalen 3 tr.
T-Rådmansgatan alt. Buss 57 Tegnérgatan
Gäster:
Simon Safari ordförande
Hyresgästföreningen Region Stockholm
Lätt förtäring
Valberedningen är tacksamma för nomineringsförslag:
hgf.norrmalm@gmail.com maila gärna så vi får din e-postadress
HGF Norrmalm,Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, 08-24 84 42
Årsmöteshandlingar: www.sthlmshyresgast.se/norrmalm
ALLA VÄLKOMNA!

Årsmöteskallelse
Verksamhetsberättelse