Ny styrelse 2019/20

Vid årsmötet 25 mars 2019 skedde förändringar i styrelsens sammansättning och till antal. Den nya styrelsen har tio (10) ledamöter: Beatrice Eriksson (ordf), Sam Barkhordari (ny), Tomas Dillén, Ewa Korolczuk (ny), Anna-Lena Kruse, Inger Mörtstedt, Petra Nordin (ny), Eva Rosengren,…