Årsmöte Norrmalm

Tisdagen 24 mars 2020, klockan 17:30-20:30
Registrering 17:30-18
ABF-huset, Hedénsalen, Sveavägen 41
• Bostadsbrist, ombildningar,ökande hyror, hemlöshet
• Sverige utmärker sig, MEN behöver det vara så?
• I storstaden Wien är läget annorlunda, vad kan vi lära av det?
Lisa Pelling statsvetare, utredningschef på tankesmedjan Arena
talar om Wien som ett exempel som inger hopp
Vi är tacksamma för nomineringar. 08-24 84 42,
hgf.norrmalm@gmail.com
Har vi rätt telnr och e-postadress till dej sänd dem till oss
Alla välkomna! Sprid gärna denna inbjudan
Handlingar till årsmötet finns HÄR