Bostäder och grön omställning, debatt 13 febr

Bostadens roll i den gröna omställningen!

Medverkande:
Gabriella Castegren, Sveriges Allmännytta
Jennie Wiederholm, Hyresgästföreningen
Namo Marouf, stadsplanerare
Pernilla Hagbert, KTH.
Moderator: Maria-Elsa Salvo, Arena opinion

Välkomna till ett panelsamtal som tar upp några av vår tids viktigaste frågor; klimatet och bostaden. Panelen utgörs av representanter från Hyresgästföreningen, forskarvärlden och allmännyttan och kommer att diskutera frågor som; Hur ser egentligen boendets klimatpåverkan ut? Vilket ansvar har politiken för bostädernas klimatpåverkan? Vilka insatser gör våra hyresvärdar för att ställa om till ett hållbart byggande och boende? Har allmännyttan en särskild roll i det arbetet? Räcker det eller bör vi kräva mer och vem bör ta kostnaden? Vad kan vi som Hyresgästförening och hyresgäster göra för att påverka och vad kan vi själva göra i vår egen vardag som spelar roll på riktigt?

Datum och tid: Torsdag 13 feb, 18.30-20-00

Anmälan: Ingen anmälan och ingen avgift hos ABF
Kontaktperson: Emilia Lindgren, emilia.lindgren@hyresgastforeningen.se
Lokal: Restaurang Cirkeln