Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Där väljs styrelsen och andra förtroendevalda och beslut kan fattas i övergripande frågor som rör föreningens verksamhet. Mötet äger rum i mitten av mars och alla medlemmar är välkomna att delta i mötet och besluten. Nedan finns material som rör de senaste årens möten.

Årsmöte 2022 den 22 mars 2022 kl 17:30-20:30 digitalt via zoom

Årsmöteskallelse 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Ekonomisk redogörelse 2021
Verksamhetsplan-2021-2023
Valberdningens förslag 2022
Revisionsberättelse för 2021

Årsmöte 2021 den 23 mars 2021 kl 18:30/digitalt

Årsmöteskallelse 2021
Verksamhetsberättelse 2019/2020
Ekonomisk berättelse 2020
Ekonomisk berättelse 2019
Revisionsberättelse 2020
Revisionsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2021/2023
Valberedningens förslag 2021
Årsmötesprotokoll 2021

 

Årsmöte 2020 den 24 mars i ABF-huset/INSTÄLLT

Årsmöteskallelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020/2021
Årsmötesprotokoll  2020

Årsmöte 2019 den 25 mars i ABF-huset

Årsmöteskallelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Årsmötesprotokoll  2019

Årsmöte 2018 den 22 mars i ABF-huset

Årsmöteskallelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2017/18
Årsmötesprotokoll 2018

Årsmöte 2017 den 20 mars i ABF-huset

Årsmöteskallelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017/18
Årsmötesprotokoll 2017

Årsmöte 2016 den 15 mars i ABF-huset

Årsmöteskallelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Årsmötesprotokoll 2016

Årsmöte 2015 den 17 mars i ABF-huset

Verksamhetsberättelse 2014
Valberedningens förslag
Protokoll årsmöte 2015

Årsmöte 2014 den 13 mars i ABF-huset

Årsmöteskallelse 2014 (tidningar)
Årsmötesaffisch 2014

Årsmötet 2013 hölls i ABF-huset den 14 mars 2013.

Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk rapport
Revisionsberättelse
2013-03-14 Årsmöte protokoll