Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Där väljs styrelsen och andra förtroendevalda och beslut kan fattas i övergripande frågor som rör föreningens verksamhet. Mötet äger rum i mitten av mars och alla medlemmar är välkomna att delta i mötet och besluten. Nedan finns material som rör de senaste årens möten.

Årsmöte 2019 den 25 mars i ABF-huset

Årsmöteskallelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Årsmötesprotokoll  2019

Årsmöte 2018 den 22 mars i ABF-huset

Årsmöteskallelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2017/18
Årsmötesprotokoll 2018

Årsmöte 2017 den 20 mars i ABF-huset

Årsmöteskallelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017/18
Årsmötesprotokoll 2017

Årsmöte 2016 den 15 mars i ABF-huset

Årsmöteskallelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Årsmötesprotokoll 2016

Årsmöte 2015 den 17 mars i ABF-huset

Verksamhetsberättelse 2014
Valberedningens förslag
Protokoll årsmöte 2015

Årsmöte 2014 den 13 mars i ABF-huset

Årsmöteskallelse 2014 (tidningar)
Årsmötesaffisch 2014

Årsmötet 2013 hölls i ABF-huset den 14 mars 2013.

Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk rapport
Revisionsberättelse
2013-03-14 Årsmöte protokoll