Hyresgästföreningen är först som sist vi, alla medlemmar. Vi är organiserade i en riksorganisation bestående av ett antal regioner. Inom regionerna finns föreningar, och vår förening är Hyresgästföreningen Norrmalm.
Inom föreningen kan man som medlem utöva sitt inflytande genom lokala hyresgästföreningar, som omfattar ett hus, eller ett eller flera kvarter hos samma fastighetsägare.
I alla hus där vi har medlemmar kan vi också välja husombud, som kontakt med medlemmarna och kanal för information. Husombuden är viktiga personer i vår förening!
Tycker du att det låter spännande och vill veta mer?
Ta kontakt med:

Beatrice Eriksson
hgf.norrmalm@gmail.com
08-24 84 42

 

För en lista på de nuvarande husombuden och deras fastigheter, se det senaste årsmötesprotokollet under Kunskapsbank/Protokoll.