Hyresgästföreningen Norrmalm når du på

Vanadisplan 3D
113 31 Stockholm
telefon 08-24 84 42, eller
e-post, hgf.norrmalm@gmail.com, eller
Du kan också ringa någon i styrelsen, våra telefonnummer hittar du under ”Styrelsen”