Hyresgästföreningen Norrmalm når du på

Vanadisplan 3D
113 31 Stockholm
telefon 08-24 84 42, eller
e-post, hgf.norrmalm@gmail.com, eller
besök kontoret på Vanadisplan 3D på expeditionstid. Första onsdagen i månaden kl 18.00-20.00. (Gäller inte under juni eller juli).

Du kan också ringa någon i styrelsen, våra telefonnummer hittar du under ”Styrelsen”