LH Aulan är den lokala hyresgästföreningen för de boende i Familjebostäders fastighet i kvarteret Aulan vid Lilla Bantorget 3

Ordf. Ove Järvheden  Kontakt: ove.aulan@gmail.com mobil  0701110567

Föreningen har årsmöte 17 mars 2020 kl 17:00 i lokalen Lilla Bantorget 3