LH Sibirien är den lokala hyresgästföreningen för boende i Stockholmshems fastighet i kv. Killingen vid Vanadislunden.
Ordförande: Karin Runelid  0703 722364

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
I HYRESGÄSTFÖRENINGEN SIBIRIEN
ALLA hyresgäster är välkomna till sedvanliga
årsmötesförhandlingar i lokalen, Döbelnsgatan 97
onsdag den 20 februari 2019 kl.18:30
Dagordning:
• Verksamhetsberättelse 2018
• Revisorernas berättelse för 2018
• Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2018
• Val till styrelsen, revisorer och valberedning 2019
• Nominering till uppdrag i Hyresgästföreningen 2019 bl.a. förhandlingsuppdrag
• Verksamhetsinriktning 2019
Från HGF Norrmalm medverkar Beatrice Eriksson
Välkomna!
Styrelsen LH Sibirien