LH Sibirien är den lokala hyresgästföreningen för boende i Stockholmshems fastighet i kv. Killingen vid Vanadislunden.
Ordförande: Karin Runelid  0703 722364

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
I HYRESGÄSTFÖRENINGEN SIBIRIEN
ALLA hyresgäster är välkomna till sedvanliga
årsmötesförhandlingar i lokalen, Döbelnsgatan 97
onsdag den 12 februari 2020 kl.18:30
Dagordning:
• Verksamhetsberättelse 2019
• Revisorernas berättelse för 2019
• Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2019
• Val till styrelsen, revisorer och valberedning 2020
• Nominering till uppdrag i Hyresgästföreningen 2020 bl.a. förhandlingsuppdrag
• Verksamhetsinriktning 2020
Från HGF Norrmalm medverkar Beatrice Eriksson
Välkomna!
Styrelsen LH Sibirien