LH Sibirien är den lokala hyresgästföreningen för boende i Stockholmshems fastighet i kv. Killingen vid Vanadislunden.
Ordförande: Robert Eriksson (robert.ericsson@hisspartner.se), 072-7252799,08-159621

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
I HYRESGÄSTFÖRENINGEN SIBIRIEN
ALLA hyresgäster är välkomna till sedvanliga
årsmötesförhandlingar i lokalen, Döbelnsgatan 97
torsdag den 15 februari kl.18:30
Dagordning:
• Verksamhetsberättelse 2017
• Revisorernas berättelse för 2017
• Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2017
• Val till styrelsen, revisorer och valberedning 2018
• Nominering till uppdrag i Hyresgästföreningen 2018 bl.a. förhandlingsuppdrag
• Verksamhetsinriktning 2018
Från HGF Norrmalm medverkar Beatrice Eriksson
Välkomna!
Styrelsen LH Sibirien
Handlingar att ladda ner:

Kallelse
Verksamhetsberättelse