LH Ässjan är den lokala hyresgästföreningen för boende i Stockholmshems fastighet i kv. Ässjan vid Vanadisplan.
Ordförande: Birgitta Hagström, 073-716 4356
Sekreterare: Ethel Brännman (ethelbrannman@hotmail.com)

Årsmöte 2019:
I lokalen Dalagatan 47 torsdag den 7 februari kl 17:00