LH Sabbatsberg är den lokala hyresgästföreningen för boende i AFA:s fastighet på Torsgränd i Sabbatsbergsområdet.Ordförande: Staffan Nilsson mail:staffannilsson@rocketmail.com, mobil 0739598970

Årsmöte 2020:
Kära hyresgäster/grannar
Vill ni veta vad som händer i huset?
Kom på hus- och årsmötet den 6 febr kl. 19.00, i lokalen plan 2
Alla nya hyresgäster är särskilt välkomna!

Kontaktkommittén/Lokala hyresgästföreningen på Torsgränd/Sabbatsberg 22

Sabbatsbergsföreningen är mycket aktiv i kampen mot fastighetsägarens planer på att riva fastigheten (byggd på 1980-talet!), för mer info se: https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/03/delseger-for-hyresgasterna-pa-torsgrand/
Den 22 september presenterade en av Stadsbyggnadskontoret tillsatt expertgrupp sin rapport om fastigheten. Gruppens slutsats var att det i de granskade handlingarna inte fanns stöd för fastighetsägarens påstående att det av hänsyn till de boendes hälsa är nödvändigt att riva och bygga nytt. Läs hela utlåtandet
här.