LH Odin 17 är den lokala hyresgästföreningen för de boende i PP Pensions fastighet på Ynglingagatan 13. Föreningen är för närvarande vilande.

 

Huset på Ynglingagatan

Huset på Ynglingagatan