LH Odin 17 är den lokala hyresgästföreningen för de boende i PP Pensions fastighet på Ynglingagatan 13.

Odin 17 bildades den 3 oktober 2016. Föreningen kommer att inom ramen för Hyresgästföreningens fyra övergripande mål ”Rätt att bo, Råd att bo, Roligt att bo samt Sök upp” framför allt fokusera på grannsamverkan och underhållsfrågor. Att stärka de sociala kontakterna grannar emellan har ju ett värde i sig, och det charmiga gamla huset har som så många andra hus med patina ett givet behov av underhåll och allmän förvaltning där vi boende kan vara en resurs i planering och genomförande.

Ordförande: Christer Colliander (christer.colliander@telia.com), 073-841 80 90
Kontakt styrelsen: Mari Karlsson (mari@mkarlsson.com)

 

 

 

Årsmötet 2017

Den 22 februari hade LH Odin 17 årsmöte i Norrmalmsföreningens lokal på Vanadisplan 3D.
Ett glatt gäng från Ynglingagatan 13 träffades för att förrätta val och diskutera verksamheten medan vi frossade på nybakat bröd från Café Bröderian på Norrtullsgatan.
Till styrelse för 2017 valdes Christer Colliander (ordförande), Mari Karlsson, Annika Molin och Björn Skyttmo.
Verksamheten under året kommer framför allt att handla om fastighetsunderhåll, sociala kontakter och Bosamverkan mot brott. Det stämmer ju väl överens med målen som beskrivs i Framtidsprogrammet som Hyresgästföreningen tagit fram, och det speglar på ett bra sätt vad vi som bor i huset tycker är viktigt.
Närmast på programmet står utvärdering av vinterns fönsterrenovering i fastigheten, och sen är det dags för vårfest på gården.

Huset på Ynglingagatan

Huset på Ynglingagatan