LH Adolf Fredrik City är den lokala hyresgästföreningen för boende i det privata beståndet i Adolf Fredriks församling samt i Cityområdet.
Ordförande: Christina Bodmalm (cbodmalm@gmail.com), 073-228 80 31