LH Adolf Fredrik City är den lokala hyresgästföreningen för boende i det privata beståndet i Adolf Fredriks församling samt i Cityområdet.
Föreningen är fn vilande