LH Freja är den lokala hyresgästföreningen för boende i Micasas fastighet på Frejgatan, Hamburgerbryggeriet.
Ordförande: Elisabeth Hedlund (elisa.hedlund@gmail.com), 073-646 27 66.

Freja har årsmöte fredagen 1 februari 2019, kl 15
Lokal: Samlingssalen Frejgatan 21 A