LH Freja är den lokala hyresgästföreningen för boende i Micasas fastighet på Frejgatan, Hamburgerbryggeriet.
Ordförande: Elisabeth Hedlund  mail:elisa.hedlund@gmail.com, mobil 073-646 27 66.

Freja har årsmöte 2020 den 20 februari kl 14
Lokal: Samlingssalen Frejgatan 61 A