LH Smältan är den lokala hyresgästföreningen för boende i Svenska Bostäders fastigheter på Karlbergsvägen 59, 61, 63, 68 samt Tomtebogatan 24. Föreningen bildades 2018.

Kontakt:
Per Gavelius,           per.gavelius@hotmail.com
Kerstin Olsson,       mobil 070 0293670