2020-02-22 /BE
HYRESGÄSTFÖRENINGEN NORRMALM 
HGF är en medlemsstyrd organisation som styrs av oss medlemmar och genom medlemmar som är förtroendevalda.
Hyresgästföreningen Norrmalm stadsdelsföreningen du tillhör om du bor på Norrmalm
Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, 08-24 84 42, medlemslokalen där vi bjuder på fika, lyssnar, snackar och du kan träffa andra hyresgäster m.m, låna gärna lokalen till möten o.dyl.
Husombud HO ett förtroendeuppdrag som är kontaktlänken mellan HGF och huset du bor i. Hör med HGF om det finns något HO där du bor, annars kan du bli det, eller tillfråga och föreslå en granne.
Lokala hyresgästförening LH, med förtroendevald styrelse. Hör med HGF om det finns någon LH där du bor, annars kan ni bilda en LH i huset eller området du bor i.
Nätverk och aktivitetsgrupper kan du som medlem engagera dig i eller bilda, kring frågor som intresserar dig eller som du tycker är viktiga, kontakta HGF.
Förhandlingsdelegation och förhandlingsrådet i dessa kan förtroendevalda vara med och påverka hyresförhållandena.
Fullmäktige HGF region Stockholm högsta beslutande organ i Stockholm med förtroendevalda från föreningarna i regionen.
HGF regionstyrelse region Stockholm förtroendevalda.
HGF Regionkontor Stockholm 0771-443 443, här finns anställd personal.
Hyresgastforeningenstockholm.se region Stockholm där har föreningerna också varsitt litet utrymme.
Förbundsstämman beslutande med förtroendevalda för HGF från hela Sverige.
Förbundsstyrelsen förtroendevalda.
Förbundskontoret 0771-443 443, anställd personal.
Hyresgastforeningen.se
Hör av dej med vad du vill med ditt medlemskap och vad vi kan göra för dej.
Meddela din e-postadress och telnr till HGF och komihåg att meddela ev. förändringar.
ALLA VÄLKOMNA!
Hyresgästförningen Norrmalm förtroendevalda styrelsen genom Beatrice Eriksson ordförande