Bostadspolitisk program för Stockholm 2020/2021

I Stockholms stad finns 10 hyresgästföreningar med mer än 70 000 medlemmar. En arbetsgrupp som representerar dessa har samarbetat kring ett gemensamt bostadspolitiskt program för Stockholm
Programmet är ett levande dokument och öppet för synpunkter. Det riktar sig till alla med intresse för bostadspolitikens möjligheter och ska vara utgångspunkt för studiecirklar och andra aktiviteter.

Allmännyttan säljs ut – men till vilken nytta?

Rapporten handlar om de resonemang och strategier som ligger bakom försäljningar av allmännyttiga
bostäder i svenska kommuner.

 ”Hyreslöftet”

– en serie om marknadshyror. Ett tryggt boende för alla, hemmet som en social rättighet, löften som har svikits. I stället får Sveriges hyresgäster plocka upp notan för politikernas experiment med marknadshyror utan den minsta förankring i forskning och erfarenhet .Varje land med marknadshyror visar samma mönster: chockhöjda hyror och förvärrad segregation.

DEL 1, VART SKA MÄNNISKOR TA VÄGEN?

DEL 2 BOSTAD EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

Del 3 HUR HAMNADE VI HÄR

DEL 4 SÅ HÄR ÄR DET MED BOSTADSBRISTEN

DEL 4 VEM TJÄNAR PÅ MARKNADSHYROR