Förhandlingsorganisation Norrmalm

Förhandlingsordning Stockholm stad

Vid årsmötet varje år väljs representanter i regionens olika förhandlingsdelegationer, Norrmalms förhandlingsråd och husombud.

Efter årsmöte 2018-03-22 har vi följande representation.

Förhandlingsrådet

Beatrice Eriksson, sammankallande
Tomas Dillén
Eric Cung-Dinh
Jörgen Wehmonen
Karl Olov Hedler

Till förhandlingsrådet knyts regionkontorets anställda förhandlare med ansvar för förhandlingarna inom Norrmalms område.

Privat förhandlingsdelegation för Stockholm stad
Tomas Dillén,.ledamot
Beatrice Eriksson, ledamot
Kjell Malmberg, ersättare

Bolagsdelegationer

Stockholmshem
Karin Runelid
Birgitta Hagström
Ethel Bränman, ersättare

Stadsholmen
Klaus Sirén

Micasa

Jacob Truedsson Demitz
Tommy Lindblom
Elisabeth Hedlund ersättare

Organisation och uppgifter framgår av följande dokument:

Förhandlingsrutiner fastställda 24 nov 2012