Så här går en förhandling till:

 

 

Förhandlingsorganisationen på Norrmalm

Så här ser hyrorna i privata beståndet ut i Stockholms stad 2019:
Läs HÄR

Förhandlingsordning Stockholm stad

Vid årsmötet varje år väljs representanter i regionens olika förhandlingsdelegationer, Norrmalms förhandlingsråd och husombud.
Efter årsmöte 2019-03-25 har vi följande representation.

Förhandlingsrådet
Beatrice Eriksson, sammankallande
Tomas Dillén
Eric Cung-Dinh
Ulla Lundström
Håkan Sjögren

Till förhandlingsrådet knyts regionkontorets anställda förhandlare med ansvar för förhandlingarna inom Norrmalms område.

Privat förhandlingsdelegation för Stockholm stad
Tomas Dillén,ledamot
Staffan Nilsson, ledamot
Håkan Sjögren, ersättare

Bolagsdelegationer
Stockholmshem
Karin Runelid
Birgitta Hagström
Ethel Bränman, ersättare
Anton Thornström

Svenska Bostäder
Marja-Liisa Adamsson

Stadsholmen
Vakant

Micasa
Agne Svantesson

Organisation och uppgifter framgår av följande dokument:
Förhandlingsrutiner fastställda 24 nov 2012