Förhandlingsorganisation Norrmalm

Förhandlingsordning Stockholm stad

Vid årsmötet varje år väljs representanter i regionens olika förhandlingsdelegationer, Norrmalms förhandlingsråd och husombud.

Efter årsmöte 2019-03-25 har vi följande representation.

Förhandlingsrådet

Beatrice Eriksson, sammankallande
Tomas Dillén
Eric Cung-Dinh
Ulla Lundström
Håkan Sjögren

Till förhandlingsrådet knyts regionkontorets anställda förhandlare med ansvar för förhandlingarna inom Norrmalms område.

Privat förhandlingsdelegation för Stockholm stad
Tomas Dillén,ledamot
Staffan Nilsson, ledamot
Håkan Sjögren, ersättare

Bolagsdelegationer

Stockholmshem
Karin Runelid
Birgitta Hagström
Ethel Bränman, ersättare
Anton Thornström

Stadsholmen
Karl Löfgren

Micasa
Sigurd Söderberg

Organisation och uppgifter framgår av följande dokument:

Förhandlingsrutiner fastställda 24 nov 2012