Förhandlingsorganisation Norrmalm

Förhandlingsordning Stockholm stad

Vid årsmötet varje år väljs representanter i regionens olika förhandlingsdelegationer, Norrmalms förhandlingsråd och husombud.

Efter årsmöte 2017-03-20 har vi följande representation.

Förhandlingsrådet

Beatrice Eriksson, sammankallande
Hans-Åke Engdahl
Charlotte Ekdahl
Christer Colliander
Karl-Olof Hedler
Eric Cung-Dinh
Mari Carlsson

Till förhandlingsrådet knyts regionkontorets anställda förhandlare med ansvar för förhandlingarna inom Norrmalms område.

Privat förhandlingsdelegation för Stockholm stad
Hans-Åke Engdahl, ledamot
Christer Colliander.ledamot
Beatrice Eriksson, ersättare

Bolagsdelegationer

Stockholmshem
Ilona Bolin Olsson
Birgitta Hagström

Stadsholmen
Klaus Sirén

Micasa
Tommy Lindblom
Elisabeth Hedlund ersättare

Organisation och uppgifter framgår av följande dokument:

Förhandlingsrutiner fastställda 24 nov 2012