Här följer en översikt över samtliga lokala hyresgästföreningar i Södertälje och Nykvarn:

 

101 – Myntet-Barret, Myntstigen, Saltskog

103 – Silvret, Silverstigen, Saltskog

111 – Akvarellen, Granövägen 1-31, Hovsjö

113 – Gröndalsvägen, Hovsjö

152 – Flötet, Aboorstigen, Forellstigen, Pershagen

153 – Varnbäcksvägen, Hovsjö

154 – Kvarstavägen, Hovsjö

205 – Fjärilen, Fjärilstigen 26, Blombacka

211 – Vetet, Klockarvägen 51-103

224 – Åshöjdsvägen, Nykvarn

302 – Ronnahöjden, Sköldvägen, Spjutvägen, Hövdingevägen, Ronna

311- Lina Centrum, Keramikvägen, Stengodsstigen, Vatt-Annasväg

 

412 – Brunnsängsberget, Bergsätravägen,  Brunnsäng

413 – Bergvik, Kottstigen, Barrstigen, Bergvik

414 – Pianot, Ragnhildsborgsvägen

416 – Telgehusseniorerna; Telgehusvägen

 

502 – Viksängen, Viksängsvägen, Tältvägen

503 – Rosenlund, Strindbergsvägen, Höglandsvägen

514 – Fornhöjdsvägen

516 – Fornbacken

 

602 – Aspen, Logsjövägen, Vretvägen, Järna

606 – Sågen, Industrigatan, Björkvägen, Rönnvägen, Järna

611 – Griffeltavlan, Skolvägen, Mölnbo

621 – Hölö, Åkervägen, Wijbacksvägen

 

702 – Bårstaberget, Järpstigen, Orrstigen, Karlslundsgatan

703 – Sparvhöken, Dalgatan, Karlslundsgatan

704 – Linden 1, Torekällgatan

 

823 – Öfre Prästgården, Prästgårdsvägen, Ronna

826 – Kaffebryggaren, Stenkullevägen 1-23, Nykvarn

835 – Kämpevägen, Ronna

852 – Hall, Halldalen, Håga

853 – Gamla Fornhöjden

854 – Diamanten, Fornhöjdsvägen 26-44

861 – Norrtuna, Järna

864 – Nibble, Skogsbrynsbyn, Järna

 

Vilande och/eller nedlagda lokala avdelningar

121- Violen, Erikhällsgatan, Lundbyvägen, Västergård

203 – Skyffeln, Humlestigen 21-34

222 – Solrosen, Skogsvägen, Granebovägen, Stenkullevägen

301 – Björknäsvägen, Karlhov

451- Brunnsängs Hage, Björnmossevägen, Vitmossevägen, Brunnsäng

512 – Amiralen, Vretensväg

 

Andra lokalavdelningar

312 – Lergöken, Porslinsvägen 6 kollektivboende, Lina