Paneldebatt i Bagarmossens Folkets Hus 6 maj

Stockholm växer -Varför sker det och till vilket pris?Bagarmossen_6Maj_affisch_stockholm vaxer

Måndag 6 maj, Kl 18.00 – 20.00
Bagarmossens Folkets Hus, Lillåvägen 44, Bagarmossen. Nära T-banan.

Fri entré.

Kom och säg vad du tycker!

Stockholm växer och bedöms bli en miljonstad i mitten av 2020-talet, en ökning med ungefär 150 000 personer från idag. Stockholm blir därmed allt viktigare som tillväxtområde. Det ställer krav på bl a bostadsbyggandet, infrastruktursatsningar och utbyggnad av kommunikationer. Olika problem kan förutses i spåren av detta, t ex förtätade bostadsområden, förlorade grönytor och trängsel på vägar och allmänna kommunikationer. Vi diskuterar förutsättningslöst vad som händer och kan förväntas ske i vår stad framtiden.

Moderator: Terje Gunnarsson

Medverkande:
Hans Lind – prof Bygg- och Fastighetsekonomi, KTH.
Ann-Margarethe Livh -gruppledare Vänsterpartiet i Stockholms stad och vice ordf i styrelsen för Familjebostäder.
Emilia Bjuggren – talesperson i bostadsfrågor för Socialdemokraterna och ledamot i styrelsen för Familjebostäder.

Alla välkomna!

Arrangör: Folkets Hus Bagarmossen – Huset för alla, 08-649 27 57.

Bagarmossen_6maj_affisch_stockholm_vaxer (pdf)