Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen – förbundets sida

Bosse – Hyresgästförenings interna nät för förtroendevalda. Inloggning behövs.

Barbros bostadsblogg – Hyresgästföreningens förbundsordförande bloggar

Föreningar inom region Stockholm
Stockholms stads allmännyttiga kommunala bolag

Familjebostäder
Stockholmshem
Svenska Bostäder
Stadsholmen
Micasa

Andra länkar

Stockholm stad

Stockholms stad stadsbyggnadskontoret

Stockholms stad exploateringskontoret

Fastighetsägarna Stockholm

Hyresnämnden