Hyresgästföreningen Syd-Ost är en förening inom Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Det geografiska området av Hyresgästförening Syd-Ost omfattar församlingarna Enskede, Årsta/Vantör, Skarpnäck och Farsta.

I Hyresgästföreningen Syd-Osts verksamhetsområde finns 71 lokala hyresgästföreningar, även kallat LH och ett tjugotal husombud. Antalet förtroendevalda i Syd-Ost under året 2012 var 481? personer.

Hyresgästförenings uppgifter:

Styrelsen ansvarar för tillsyn av de lokala hyresgästföreningarnas verksamhet och ekonomi samt för tillsyn över all lokal verksamhet som bedrivs i andra former. Hyresgästföreningen Syd-Osts högsta beslutande organ är årsmötet.

En mycket viktig uppgift för en Hyresgästförening är hyresförhandlingarna. Det är, den på årsmötet valda förhandlingsdelegationen som fattar beslut om en hyresöverenskommelse med motparten (Bostadsbolagen). Inom Stockholms stad finns det x antal hyresgästföreningar och samordnas genom regionen.

Det finns förhandlingsdelegation för varje allmännyttigt (kommunalt) bostadsbolag och en förhandlingsdelegation för hela privata fastighetsbeståndet. Hyresgästföreningens styrelse fattar kommunalt anpassade beslut baserat på de beslut som är tagna på riksförbunds- och regionnivån.