Vad gör ett husombud?

Ett husombud håller kontakt med sina grannar dvs hyresgästerna (medlemmar och ickemedlemmar) i huset samt med förhandlaren. Det är ett viktigt uppdrag att vara ögon och öron i huset om något händer men också föra fram synpunkter och förslag inför de årliga förhandlingarna om hyran.

Om inte området har en lokal Hyresgästförening (LH) så är det många gånger svårare att få fram bristerna inför förhandlingar därför är det väldigt värdefullt att ha husombud.

Husombud väljs på Syd-Ost årsmöte. Och på årsmötet brukar beslut tas att styrelsen får möjlighet att göra kompletteringar under året.

Om du vill bli husombud så kan du kontakta