Hyresgästföreningen Syd-Ost hade den 31 december 2012 18 693 medlemmar.
Syd-Ost medlemsantal är fördelat på 10 191 medlemmar som bor i allmännyttigt ägda hyresrätter och 8 508 medlemmar som bor i privat ägda hyresrätter.
Sammantaget ger det en organisationsgrad på 39,3 %,

Totalt har hyresgästföreningen Syd-Ost, som omfattar stadsdelarna inom Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäcks stadsdelsområden, 161 områden.

I Hyresgästföreningen Syd-Osts verksamhetsområde fanns 70 lokala hyresgästföreningar som är aktiva (och 30 vilande eller nedlagda.)