Hyresgästförening Syd-Ost anordnar cirka 20 kurser och aktiviteter per år. De är främst till för att stötta de lokala hyresgästföreningarnas arbete.

Erbjudna kurserna anpassas efter förslag, behov och efterfrågan.

Om lokal hyresgästförening har en bildningsansvarig så kallas den förtroendevalda på möte minst en gång per år för att samla behov och planera bildningsaktiviteter framöver. Det går alltid att kontakta bildningsansvarig när som helst under året med förslag eller förfrågningar. Bildningsplanerna brukar dock besluts en termin i förväg, då det tar tid att administrera utbildningar med anmälningstider, lokaler, ev. föreläsare etc.

Nästa bildningsträff kommer vara i maj 2013.

Bildningsaktiviteterna för våren 2013 är nu avslutade. Och Syd-Ost tar sikte mot hösten 2013.

Har du förslag och idéer på kurser inför nästa höst och vår. Kontakta gärna bildningsansvariga:

Pehr Anders (PA) Waern, 073-507 50 00
Lars Larsson, 072-512 03 86

Så här såg bildningsschemat ut hösten 2012:

 

De flesta bildningsaktiviterna inom Syd-Ost är rör ämnena förhandling, kassör, samråd etc.

Syd-Ost erbjuder även bildning kring områdena Brand- och Säkerhet, och Hyresjuridik (översikt) samt grundkurs i datakunskap.

För att kunna gå bildningsaktiviteterna måste du vara medlem inom Hyresgästföreningen. .

Efter årsmötena i april brukar region Stockholm erbjuda alla nyvalda förtroendevalda utbildningar i uppdragen ordförande, sekreterare och kassör och ledamot i lokal hyresgästförening.