Familjebostäder

Föreningsdelegation Syd-Ost Familjebostäder

Förhandlingsdelegation Familjebostäder

Stockholmshem

Föreningsdelegation Syd-Ost Stockholmshem

Hervor Holm rapportansvarig till styrelsen

LH 1303 Anders Djerf, ordinarie Ingen ersättare
LH 2300 Laila Andersson, ordinarie Ingen ersättare
LH 2302 Johan Hultberg, ordinarie Inger Westman, ersättare
LH 2303 Maja Elfström, ordinarie Alazar Berhe, ersättare
LH 2304 PA Waern, ordinarie Ingen ersättare
LH 2306 Monica Skoog, ordinarie Peter Andersson, ersättare
LH 3304 Susanne Andersson Ingen ersättare
LH 4301 Thomas Ekblom, ordinarie Ann-Britt Ekblom, ersättare
LH 4307 Hervor Holm, ordinarie Gunnar Andersson, ersättare
LH 4312 Kristina Strömvall, ordinarie Jadwiga Ruohonen, ersättare

Förhandlingsdelegation Stockholmshem

Johan Hultberg LH 2302
Susanne Andersson LH 3304
Carina Jonsson LH 4301
Hervor Holm LH 4307
Kristina Strömvall LH 4312
Marianne Zetterlund LH 1303
Gabriella Wingårdh LH 2300
Maja Elfström LH 2303
PA Waern LH 2304
Monica Skoog LH 2306
Roger Hasselgren LH 4305

 

Svenska Bostäder

Föreningsdelegation Syd-Ost Svenska Bostäder

Förhandlingsdelegation Svenska Bostäder

Privata

Förhandlingsrådet Syd-Ost

Rapportansvarig till styrelsen Jörgen Johansson

Ledamot LH / HO

Marie-Louise Andersson, Husombud
Elsie Berg, Husombud
Peter Frisell, Husombud
Staffan Janvid, Husombud
Jörgen Johansson, Husombud
Peggy Jönsson, LH Understen 2402
Jan Nygårds, Husombud
Barbro Nylander, Husombud
Rafael Ospino, Husombud
Per-Åke Pettersson, Husombud
Lennart Persson .
Börje Permats, LH 3407
Janåke Skoog Husombud
Veronica Thim Husombud
Lillian Wallén Husombud

Förhandlingsrådet arbetsutskott 3 ledamöter

Jörgen Johansson, vald på årsmöteet
val av ytterligare två ledamöter sker på förhandlingsrådet

Privata delegationen Stockholm stad

Staffan Janvid, ordinarie
Jörgen Johansson, ordinarie
Peggy Jönsson, ordinarie
Per-Åke Pettersson, ordinarie
Janåke Skoog, ordinarie
Lennart Persson, ersättare

Delegation för Ikano inom Stockholms stad – Nytt för 2013

Jörgen Johansson från föreningsstyrelsen
Börje Permats från LH 3407

Husombud

Marie-Louise Andersson
Berndt Atteskär
Elsie Berg
Mikael Blind
Peter Frisell
Solveig Hedblom
Staffan Janvid
Jörgen Johansson
Jan Nygårds
Barbro Nylander
Rafael Ospino
Per-Åke Pettersson
Janåke Skoog
Annacarin Wallin
Lillan Wallén

 

 

Förhandlingsdelegation i bolag eller stiftelser

Hyresgästföreningens årsmöte väljer en förhandlingsdelegation för varje större fastighets¬bolag eller stiftelse, allmännyttig eller privat, som har till uppgift att besluta om en förhandlingsöverenskommelse med motparten. Föreningens årsmöte väljer enbart ledamöter som bor i det bolag eller stiftelse man förhandlar med när valet görs. Alla verksamma lokala hyresgästföreningar inom bolaget eller stiftelsen kan nominera en ledamot och en ersättare till förhandlingsdelegationen.

För att kunna nomineras till delegationen ska man vara medlem i Hyresgästföreningen och hyresgäst i de bostadsbestånd som valet gäller.

Årsmötet 2013 beslutade :

att styrelsen får i uppdrag att genomföra fyllnadsval under året om nya nomineringar inkommer till förhandlings respektive föreningsdelegationer.

att om någon under året byter värd så följer uppdraget med vald person till det nya bolaget