Hyresgästföreningen Tyresö hade årsmöte den 19 mars 2015:

Förbundsordförande Marie Linder var mötesordförande.

På dagordningen stod sedvanliga årsmötesärenden, bl.a:

  • Styrelsens årsberättelser för 2014
    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2014
    Val till styrelsen, revisorer och valberedning
    Val till förhandlingsdelegationer och regionens fullmäktige
    Arvode till styrelse och revisorer
  • Till ny styrelse valdes:

Ordförande:
Tina Norrström, Krusboda

Ledamöter:
Lennart Spång, Ekbacken
Anita Lindahl, Bollmoraberg
Maud Norberg Andersson, Privat
Tora Fogelberg, Veronikan
Nina Luoma, Granängsringen
Anders Lindblom, Granängsringen
Ömer Eken, Bergaliden
Anita Öberg, Privat
https://www.facebook.com/#!/groups/664087600282931/