Välkommen till Hyresgästföreningen Tyresö

Expen Från Sidan


Nyheter


Välkommen till Hyresgästföreningen Tyresös Hemsida.

Hyresgästföreningen Tyresö omfattar alla hyresgäster inom Tyresö Kommun. I kommunen finns fem fastighetsägare som hyr ut hyreslägenheter, sammanlagt nästan 4200 hyresrätter. Hyresgästföreningen har närmare 2000 medlemmar. Föreningens viktigaste uppgift är att stärka medlemsnyttan, genom att arbeta med förhandling, lokalt utvecklingsarbete, information och bostadspolitik. Inom föreningsområdet finns 15 lokala Hyresgästföreningar som verkar inom sina respektive bostadsområden. Deras viktigaste verksamheter är samråd med bovärden och medlemsstöd.

Avsikten med hemsidan är att i första hand sprida information, samt skapa kontakt mellan förtroendevalda och andra medlemmar i Tyresö. Från vår hemsida kommer det att finnas länkar till relevanta hemsidor. Hyresgästföreningen Tyresö finns också på Facebook.