Årsmöte 2013

 Hyresgästföreningen Tyresö hade årsmöte torsdagen den 14 mars 2013 kl 1900 på föreningsexpeditionen. Mötesordförande var Richard Dazley, tidigare chef för Boutvecklingsenheten på regionkontoret och tidigare föreningsordföranden Maj Lovén var sekreterare. De tre ungdomar som under 2012-13 arbetat med Projekt Engagerad Ungdom presenterade…

Förhandling 2013 års hyror

Förhandlingarna om Tyresö Bostäders hyror för 2013 är klara. Tybo yrkade en höjning med 2,3% fr.o.m den 1/1 -13. Efter 2 förhandlingstillfällen träffades en överenskommelse om att höja hyran med 1,62% från den 1/2 -13. Förhandlingarna med Akelius är slutförda. Det…

Boinflytandekonferens TB

Årets boinflytandekonferens med Tyresö Bostäder ägde rum den 23 april på Tybos kontor på Studiovägen 10. Två deltagare från varje LH var inbjudna, och det var ovanligt många deltagare. Verksamhetsutvecklare Igor Videla talade bl.a om Hyresskatten och förvaltningschef Jan Stenman…