Hyresgästföreningen Tyresös årsmöte 2014

Årsmötet äger rum den 20 mars 2014 kl 1900. Avprickning från kl 1830, och då serveras också en lätt förtäring. På dagordningen står de tradionella årsmötespinkterna, som t.ex: Styrelsens årsberättelser 2013, Ansvarsfrihet för 2013, Val av styrelse, revisorer och valberedning för…

Årsmöten i de lokala hyresgästföreningarna

De lokala föreningarna i Tyresö har sina årsmöten enligt nedan: Kringelkroken den 4/2, Koriandern den 8/2, Vinrankan den 13/2, Centralområdet den 13/2, Bollmoraberg den 17/2, Nybodaberg den 23/2, Bagarsvängen den 25/2, Bergaliden den 26/2, Sikvägen den 26/2, Granbacken den 27/2,…

Hyresförhandlingar 2014

Förhandlingarna med Tyresö Bostäder om 2014 års hyror är klara. Resultatet blev 1,4% höjning från den 1/1 -14. Det innebär en höjning med 15,11 kr/kvm. Alla parkeringsplatser och garage höjs med 5%. Omsorgsboendet på Björkberget får ingen hyreshöjning i år.…