Boinflytandekonferens med Tyresö Bostäder

Den 23 april träffades HGF Tyresös förtroendevalda och Tyresö Bostäders personal för en gemensam konferens om boinflytande.

Program:

Information om TB:s nybygge på Hasselbacken (Bollmoravägen/Granängsvägen) som kommer att starta under 2016
Rapport om planerat underhåll 2015
Rapport om ”Uteplatsprojektet”

Därefter fick de förtroendevalda prata med sina bovärdar om insatser och årgärder i sina respektive bostadsområden.

Boinflytandekommitten (BIK) har ett möte den 29/5 -15.BIK består av 3 ledamöter från Tyresö Bostäder och 3 ledamöter från HGF Tyresös styrelse.