Regionfullmäktige 20150425

 

På fullmäktige valdes en ny styrelse och en ny ordförande:

Ordförande:
Simon Safari, Botkyrka/Salem

Ledamöter:
Lennart Spång, Tyresö
Peggy Jönsson, Sydost
Cecilia Berggren, Haninge
Sune Löfgren, Sigtuna
Katarina Kalavainen, Sydost
Anna-Lena Barth, Vällingby
Fredrik Ericson, Södermalm
Marina Fredriksson, Södermalm
Eva Dazley, Järfälla
Madelaine Hällgren, Södertälje
Per Jansson, Brännkyrka/Hägersten
Jörgen Johansson, Sydost

Fullmäktige hann inte gå igenom alla motioner, så mötet ajournerades och kommer att återupptas vid ett senare tillfälle.